S.N. Title Submitted By Published Date
1. EIA of Ghatte Khola Small Hydropower (990 kW), Sindhupalchowk MoFE 2020-07-07 View Notice
2. EIA of Sahakari Seet Bhandaar (Cold Storage), Saptari MoFE 2020-06-23 View Notice
3. Supplementary EIA of Manang Marsyangdi HP (135 MW), Manang MoFE 2020-06-17 View Notice
4. कार्यालय सञ्चालन MoFE 2020-06-14 View Notice
5. Vacancy Notice for NAP Process in Nepal (10 days Notice) MoFE 2020-05-21 View Notice
6. Nepal Gandaki River Basin Project ESMF Main Document MoFE 2020-05-20 View Notice
7. Nepal Gandaki River Basin Project ESMF Appendix MoFE 2020-05-20 View Notice
8. Nepal Gandaki River Basin Project ESMF (Nepali) MoFE 2020-05-20 View Notice
9. EIA of Electrified Railway Line for Inaruwa-Kakarbhitta and Itahari-Biratnagar Link (7 days Notice) MoFE 2020-04-30 View Notice
10. Request for Proposal (15 days Notice) MoFE 2020-04-15 View Notice
11. अन्तर्राष्ट्रिय वन दिवस २०२० को अवसरमा शुभकामना MoFE 2020-03-22 View Notice
12. EIA of Nyasim Khola Jalvidyut Aayojana (35 MW), Sindhupalchowk MoFE 2020-03-19 View Notice
13. EbA II जिल्ला आयोजना संयोजक (अछाम) सुची दर्ता सम्वन्धमा १५ दिने सूचना MoFE 2020-03-18 View Notice
14. EIA of Phewa Lake Waste Water Management Project, Kaski MoFE 2020-03-18 View Notice
15. EIA of The Massif Hotel, Lalitpur MoFE 2020-03-17 View Notice
16. वनस्पति तथा वनस्पति स्रोत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा MoFE 2020-03-15 View Notice
17. Dudha Khola HEP Draft EIA Report MoFE 2020-03-13 View Notice
18. EIA of Gorkha Polytechnic College and Research Centre, Banke MoFE 2020-03-11 View Notice
19. Supplementary EIA of Inkhu Khola Small Hydropower (21.4 MW), Solu (15 days Notice) MoFE 2020-03-10 View Notice
20. काठमाण्डौ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ MoFE 2020-03-04 View Notice
21. Supplementary EIA of Liping Khola Hydropower (16.26 MW), Sindhupalchowk (15 days Notice) MoFE 2020-03-04 View Notice
22. EIA Report of Brahmdev-Jogbuda Road MoFE 2020-02-26 View Notice
23. Supplementary EIA of Nilgiri Khola-2 Cascade Hydropower (71 MW) (15 days Notice) MoFE 2020-02-24 View Notice
24. वातावरण संरक्षण पुरस्कारका लागि आवेदन माग सम्वन्धी सूचना MoFE 2020-02-24 View Notice
25. Supplementary EIA of Mathillo Modi Hydroelectric Project (18.2MW) MoFE 2020-02-21 View Notice
26. MSc Forestry र BSc Forestry अध्ययनका लागि मनोनयन गरिएको सूचना (निर्णय मिति २०७६।११।०६) वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2020-02-19 View Notice
27. २०७६ साल फागुन ७ गते ७०औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउन कर्मचारी उपस्थिति सम्वन्धी सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2020-02-18 View Notice
28. मिति २०७६।१०।२९ को निर्णयानुसार सम्वद्धता निर्धारण गरिएका पत्रहरु वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2020-02-18 View Notice
29. EIA of The Metropolitan Hotel, Kathmandu (30 days Notice) Ministry of Forests and Environment 2020-02-13 View Notice
30. EIA of Jurimba Khola Small Hydropower (7.63 MW), Sindhupalchowk Ministry of Forests and Environment 2020-02-07 View Notice
31. कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा अध्ययन मनोनयन सम्वन्धी सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2020-02-05 View Notice
32. Supplementary EIA of 132kV Transmission Line of Nyadi Hydropower Project, Lamjung (15 days Notice) Ministry of Forests and Environment 2020-02-05 View Notice
33. EIA of Narayani Vayodha Hospital, Birgunj (First Published: 2076/10/19) Ministry of Forests and Environment 2020-02-02 View Notice
34. EIA of Makari Gad Hydroelectric Project 33 kV (S/C) Transmission Line (First Published: 2076/10/14 Ministry of Forests and Environment 2020-01-30 View Notice
35. Request for EoI for Establishment of Provincial Climate Change Mgmt. Info. System Ministry of Forests and Environment 2020-01-28 View Notice
36. EIA of Shangrila MoFE 2020-01-28 View Notice
37. EIA of Satkoshi Poultry Farm, Sunsari MOFE 2020-01-26 View Notice
38. EIA of Lalbakaiya Irrigation Project, Rautahat MOFE 2020-01-26 View Notice
39. Vacancy Announcement Ministry of Forests and Environment 2020-01-22 View Notice
40. परिष्कृत राष्ट्रियरुपमा निर्धारित योगदान (Enhanced NDC) सम्वन्धमा राय/सुझाव संकलन सम्वन्धी १५ दिने सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2020-01-21 View Notice
41. EIA of Midim 1 Hydropower Project (13.424 MW), Lamjung Ministry of Forests and Environment 2020-01-17 View Notice
42. EIA of Hotel Pawan Palace, Rupandehi वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2020-01-14 View Notice
43. EIA of Likhu Khola-1 Hydropower Project Ministry of Forests and Environment 2020-01-07 View Notice
44. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७६ को मस्यौदामा राय/सुझाव उपलब्ध गराउने सम्वन्धी ७ दिने सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2020-01-07 View Notice
45. EIA of Isuwa Cascade Hydroelectric Project (37.7 MW), Sankhuwasabha Ministry of Forests and Environment 2020-01-03 View Notice
46. HCFC-22 ग्याँस आयात सिफारिस सम्वन्धी १५ दिने सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-12-27 View Notice
47. EIA of Bunk-Budar-Nayale Road (12.5 Km) Ministry of Forests and Environment 2019-12-24 View Notice
48. EIA of Mahakali Corridor (North-South Lok Marga) Ministry of Forests and Environment 2019-12-24 View Notice
49. EIA of Lower Apsuwa Hydropower Project (45 MW), Sankhuwasabha District Ministry of Forests and Environment 2019-12-23 View Notice
50. खाताको विवरण सम्वन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-12-17 View Notice
51. LoI and RFP for Selection of District Project Coordination (DPC) for EbA II Project Ministry of Forests and Environment 2019-12-05 View Notice
52. सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा उ.स.सरह सहभागी मनोनयनको सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-12-03 View Notice
53. EIA Notice of Trishuli-Betrawati-Mailung-Syaphrubesi Road (17 Km) वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-12-02 View Notice
54. EIA of Betrawati-Trishuli-Mailung-Syaphrubesi Road (17 Km) वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-12-02 View Notice
55. EIA Notice of Himchuli Dordi Hydropower Project (57 MW), Lamjung वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-12-02 View Notice
56. EIA of Himchuli Dordi Hydropower Project (57 MW), Lamjung वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-12-02 View Notice
57. EIA Study of Radisson Hotel, Kathmandu वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-12-01 View Notice
58. सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयनको सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-11-29 View Notice
59. EIA of Tamor Corridor (Mulghat-Lubughat-Majhitar-Limbunipul Dovan Road Section) in Dhankuta & Panchthar (115 Km) Ministry of Forests and Environment 2019-11-26 View Notice
60. Supplementary EIA of Tamakoshi 5 Hydroelectric Project (99.8 MW) वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-11-13 View Notice
61. EIA of Industrial District at Naubasta, Banke (228.86 Ha.) Ministry of Forests and Environment 2019-11-08 View Notice
62. EIA Report of Kaligandaki Corridor (220 KV) Transmission Line Project Ministry of Forests and Environment 2019-11-07 View Notice
63. EIA of Daiji Industrial District, Kanchanpur वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-11-05 View Notice
64. Request for Comments/Suggestions on the Draft LAPA Framework 2019 वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-11-05 View Notice
65. Request for Full Proposals (RFP) for Baseline Assessment (EbA II) Ministry of Forests and Environment 2019-11-03 View Notice
66. Noticed: Shortlisted Firms from EoI for Baseline Assessment (EbA II) Ministry of Forests and Environment 2019-11-03 View Notice
67. EIA Study Notice of Soaltee Hotel, Tahachal-Kathmandu वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-11-04 View Notice
68. EIA Study of Soaltee Crowne Plaza, Tahachal-Kathmandu वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-11-04 View Notice
69. पेगु खोला साना जलविद्युत आयोजना (३ मे.वा.) को सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।०७।०९) वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-11-01 View Notice
70. EIA Study of Pegu Khola Small Hydroelectric Project (3 MW) वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-11-01 View Notice
71. EIA Study of Seti Nadi Hydroelectric Project (25 MW), Kaski Ministry of Forests and Environment 2019-11-01 View Notice
72. सेती नदी जलविद्युत आयोजना (२५ मे.वा.) को सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।०७।१५) वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-11-01 View Notice
73. कर्मचारी उपस्थिति सम्वन्धी सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-10-11 View Notice
74. EIA Study of Sunkoshi Marin Diversion Multi-purpose Project (28.62 MW) वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-10-02 View Notice
75. सुनकोशी मरीन डाईभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि प्रकाशित ७ (सात) दिने सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-10-02 View Notice
76. सम्राट सिमेण्ट लमही न.पा.दाङको EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि सार्वजनिक सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६।०६।०९) वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-09-26 View Notice
77. EIA Study of Samrat Cement, Lamahi, Dang, Province # 5 Ministry of Industry, Commerce and Supplies (MoICS) 2019-09-26 View Notice
78. इसुवाखोला जलविद्युत आयोजना (९७.२ मे.वा.) को EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि सार्वजनिक सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६।०६।०९) वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-09-26 View Notice
79. म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजना (५७.३० मे.वा.) को EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि सार्वजनिक सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६।०६।०७) वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-09-24 View Notice
80. EIA of Myagdi Khola Hydropower Project (57.30 MW), Gandaki Province, Myagdi MoEWRI and Department of Electricity Development 2019-09-24 View Notice
81. Tadi Khola Hydropower Project (5 MW): Supplementary EIA Report (15 days Notice) MoFE/Environment Impact Study Section, Singha Durbar, Kathmandu 2019-09-25 View Notice
82. Proposed Mathillo Balephi Hydropower Project (46 MW): EIA Report MoFE/Environment Impact Study Section, Singha Durbar, Kathmandu 2019-09-25 View Notice
83. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति: २०७६।०६।०६) वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-09-23 View Notice
84. कर्मचारी उपस्थिति सम्वन्धी सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय 2019-09-18 View Notice
85. EOI Document for Short listing of Individual Consultants for DPC for EbA II Project (Achham, Salyan & Dolakha) MoFE/Climate Change Management Division, Singha Durbar 2019-09-18 View Notice
86. EoI for District Project Coordinator (DPC). Re-Publication Notice MoFE/Climate Change Management Division, Singha Durbar 2019-09-18 View Notice
87. सहजपुर-वोगटान दिपायल सडकको EIA सम्वन्धी ३० दिने सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६।०५।३१) Ministry of Physical Infrastructure & Transport 2019-09-17 View Notice
88. सिद्धार्थ केवलकार प्रा.लि.को पुरक वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन सम्वन्धी १५ (पन्ध्र) दिने सूचना MoFE/Environment Impact Study Section, Singha Durbar, Kathmandu 2019-09-15 View Notice
89. Supplementary Environmental Impact Assessment (SEIA) of Siddhartha Cable Car Project Ministry of Federal Affairs and General Administration 2019-09-15 View Notice
90. First External Review for the IPBES Sustainable Use Assessment MoFE/Environment Impact Study Section, Singha Durbar, Kathmandu 2019-09-03 View Notice
91. Call for Nomination-Nexus Assessment MoFE/Environment Impact Study Section, Singha Durbar, Kathmandu 2019-08-28 View Notice
92. Call for Nomination-Transformative Change Assessment MoFE/Environment Impact Study Section, Singha Durbar, Kathmandu 2019-08-28 View Notice
93. Environmental Impact Assessment (EIA) of Upgrading Neuro Cardio and Multispeciality Hospital, Biratnagar Ministry of Health and Population, Ramshah Path, Kathmandu 2019-08-27 View Notice
94. Environmental Impact Assessment of Budhi Ganga Hydropower Project (20 MW), Achham & Bajura District, Nepal. Volume I: Main Report Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation 2019-08-27 View Notice
95. Environmental Impact Assessment of Tinau Khola Small Hydropower Project (3.44 MW) Palpa, Nepal Department of Electricity Development & Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation 2019-08-26 View Notice
96. Environmental Impact Assessment (EIA) Study of Sardu Khola Bridge Project Along Dharan-Mangalbare-Bishnupaduka Road, Sunsari District, Province no. 1 Ministry of Federal Affairs and General Administration, Singha Durbar, Kathmandu 2019-08-26 View Notice
97. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT Of Majhitar-Amarpur Dada-Ganesh ChowkRoad in Panchthar District (35 Km) Ministry of Physical Infrastructure and Transport, Singhadurbar, Kathmandu 2019-08-26 View Notice
98. EIA of Asian International Regency Hotel Forests 2019-08-20 View Notice
99. नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि गठित छनाेट समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना । प्रशासन 2019-08-18 View Notice
100. DraftReport EIA of Shaktikhor Industrial District Chitwan Forests 2019-08-14 View Notice
101. EIA of Upallo Khimti Hydroelectric Project Forests 2019-08-13 View Notice
102. EIA of Upper Khimti Hydroelectric Project Forests 2019-08-13 View Notice
103. EIA Study of Hotel del'Annapurna Kathmandu Forests 2019-08-13 View Notice
104. Standard EOI Document for Short Listing of Individual Consultants Forests 2019-08-13 View Notice
105. EIA Study of Pokhara Grande, Pokhara Forests 2019-08-09 View Notice
106. EIA Study of Kaligandaki Feed Industries (P) Ltd. Forests 2019-08-07 View Notice
107. लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना २०७६।४।२० Forests 2019-08-06 View Notice
108. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन । Forests 2019-08-02 View Notice
109. EIA report of Kohalpur-Surkhet 132 kV Transmission Line Project MOFE 2019-07-30 View Notice
110. EIA of Karuwa Seti Hydroelectric Project (32 MW) Forest 2019-07-29 View Notice
111. Nepal Administrative Staff College Forestry 2019-07-26 View Notice
112. EIA Report of Tiplaying Kali Gandaki HEP Forestry 2019-07-26 View Notice
113. EIA Report of Rupa Tal Conservation Project Forestry 2019-07-26 View Notice
114. EOI Request_ Baseline_July 25_2019 _EbA II Forestry 2019-07-25 View Notice
115. Nepal Administrative Staff College Forest 2019-07-23 View Notice
116. EIA Study of Hotel Lhasa International Environment 2019-07-17 View Notice
117. EIA Study of Nupche Khola Hydropower project Environment 2019-07-15 View Notice
118. EIA Report of Mathillo Bhurundi Khola Hydro-power Project Environment 2019-07-15 View Notice
119. EIA Report of Sagu(Sorun) Khola HEP Environment 2019-07-15 View Notice
120. Comments and Suggestions on Climate change Vulnerability, Impact and Adaptation Assessment Forests 2019-07-05 View Notice
121. Comments and Suggestions on Program to Mitigate Climate Change in Nepal Forests 2019-07-05 View Notice
122. Comments and Suggestions on Nepal's GHG Inventory For Third National Communication to the UNFCCC Forests 2019-07-05 View Notice
123. सम्पत्ति विवरण दर्ता सम्बन्धमा । Forests 2019-07-02 View Notice
124. वृक्षारोपण वर्ष कार्यक्रम २०७६/७७ कार्यान्वयन सम्बन्धमा । Forests 2019-06-27 View Notice
125. रकमान्तर । Forests 2019-06-07 View Notice
126. निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । लेखा 2019-05-28 View Notice
127. निकासा सम्बन्धमा । लेखा 2019-05-28 View Notice
128. विश्व जैविक विविधता दिवसको नारा सम्बन्धमा । forests 2019-05-17 View Notice
129. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन । Forests 2019-05-17 View Notice
130. छात्रवृत्ति सम्बन्धमा । प्रशासन 2019-04-10 View Notice
131. समायोजन सम्बन्धमा । प्रशासन 2019-03-28 View Notice
132. खाता संचालन सम्बन्धमा । प्रशासन 2019-03-13 View Notice
133. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन । Forests 2019-03-11 View Notice
134. सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन । प्रशासन 2019-02-17 View Notice
135. अनिवार्य सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना । Forests 2019-02-07 View Notice
136. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-31 View Notice
137. नेपाल वन सेवा, ने.पा.वा.ला. समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-31 View Notice
138. नेपाल वन सेवा, हात्तिसार समूह,रा.प.तृतीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-31 View Notice
139. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-31 View Notice
140. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह श्रेणी विहिनको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-30 View Notice
141. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.अनं.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-30 View Notice
142. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-30 View Notice
143. नेपाल वन सेवा, हात्तिसार, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-27 View Notice
144. नेपाल वन सेवा, नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूह, रा.प.अनं.प्रमथ श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-27 View Notice
145. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्ज समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-27 View Notice
146. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-27 View Notice
147. नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-27 View Notice
148. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-27 View Notice
149. नेपाल वन सेवा, नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
150. नेपाल वन सेवा, नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
151. नेपाल वन सेवा, हात्तिसार, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
152. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्ज समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
153. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्ज समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
154. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
155. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
156. नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
157. नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
158. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
159. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन 2019-01-25 View Notice
160. सूचना २०७५।१०।०८ वातावरण 2019-01-22 View Notice
161. सूचना २०७५।०९।२० प्रशासन 2019-01-04 View Notice
162. खाता संचालन सम्बन्धमा । Forests 2019-01-02 View Notice
163. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ काे दफा १८(२) बमाेजिम हाल सम्म भएका कारबाहीहरुकाे बिबरण वाताारण 2018-12-10 View Notice
164. HCFC-22 ग्याँस आयात सिफारिस सम्बन्धी सुचना वाताारण 2018-12-10 View Notice
165. निर्देशिका कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रशासन 2018-12-02 View Notice
166. महाप्रवन्धक नियुक्तिका लागि गठित छनौट समितिको सूचना । प्रशासन 2018-11-26 View Notice
167. Request for Proposal forests 2018-11-20 View Notice
168. Call for nominations of experts – assessment of invasive alien species Environment 2018-11-14 View Notice
169. स्थायी नियुक्ति सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-11-04 View Notice
170. कामकाज गर्न खटार्इएको बारे । प्रशासन 2018-10-30 View Notice
171. महाप्रवन्धक नियुक्तिका लागि गठित छनोट समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना । प्रशासन 2018-10-23 View Notice
172. रकमान्तर प्रशासन 2018-10-14 View Notice
173. कामकाज गर्न खटाउने बारे । प्रशासन 2018-09-26 View Notice
174. कामकाज गर्न खटाउने बारे । प्रशासन 2018-09-20 View Notice
175. कामकाज गर्न खटाइएको सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-09-13 View Notice
176. स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-08-15 View Notice
177. कार्यालय खारेज सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-08-13 View Notice
178. का.स.मू. फाराम सम्बन्धमा । प्रशासन 2018-08-12 View Notice
179. Draft of Technical Regulation on Toys Environment 2018-05-30 View Notice
180. नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान (२०७५) (कार्ययोजना) MOFE 2018-06-08 View Notice
181. वन तथा वातावरण क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको स्थिति पत्र MOFE 2018-06-08 View Notice
182. विश्व वातावरण दिवस नारा 2018-05-27 View Notice
183. वढुवा सम्वन्धी सूचना MOFE 2018-05-16 View Notice
184. Call for nominations of experts for MOFE 2018-05-07 View Notice
185. माननीय मन्त्रीज्यूवाट स्वीकृत भएको कार्यक्रम MOFE View Notice
186. नेपाल राजपत्र(जिल्ला वन पैदावार अापूर्ति समिति गठन MOFE View Notice
187. काठ दाउरा उत्पादन सम्बन्धमा । MOFE View Notice
188. वन क्षेत्रको गुरूयोजना, २०४५- पुनरावलोकन संक्षिप्त प्रतिवेदन-२०७० MOFE View Notice
189. वन क्षेत्र गुरुयोजना,२०४५ पुनरावलोकन प्रतिवेदन -२०१४ MOFE View Notice