प्रस्तावित घलेम्दी खोला जलविद्युत आयोजना ३३ के.भी. विद्युत प्रसारण लार्इनको EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि अाव्हान गरिएको ३० दिने सार्वजनिक सूचना ।

Published On: 2018-10-30

Download