Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

18
July 2024
विषय विज्ञको रुपमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी ३० दिने सूचना
15
July 2024
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
15
July 2024
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
15
July 2024
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
12
July 2024
चुमचेत स्यारखोला (४५ मे.वा) जलविद्युत आयोजनाको EIA (7days Notice)
30
June 2024
जिवन विकास सामुदायिक अस्पताल तथा टेक्निकल एजुकेसन फाउन्डेसनको प्रस्तावित "300 शैय्या अस्पताल आयोजना" को EIA (7 days Notice)
21
June 2024
विज्ञप्ती
03
May 2024
विज्ञप्ती
04
Mar 2024
माननीय मन्त्री डा. विरेन्द्र प्रसाद महतोज्यू UNEA-6 मा सहभागी प्रेस विज्ञप्ती
17
Dec 2023
Press Release of COP28
08
Oct 2023
माननीय मन्त्री डा.विरेन्द्र प्रसाद महतोबाट 3-6 October 2023 मा भएको श्रीलंका भ्रमणको प्रेस विज्ञप्ती
15
Sept 2023
Press Note: 2nd Climate Council Meeting 2080-05-29
23
Aug 2023
Notice for Supply and Delivery of Office Supplies and Other Goods
24
Aug 2022
स्टेशनरी तथा कार्यालय सामानहरु खरिदको दरभाउपत्र स्वीकृत सूचना
19
July 2022
Invitation for Sealed Quotation 2079
26
Feb 2024
Proactive Disclosure on RTI (2080 Kartik-Poush)
06
Aug 2023
Proactive Disclosure on RTI (2080 Baishakh-Asar)
03
May 2023
Proactive Disclosure on RTI (2079 Magh-Chaitra)
28
July 2022
Proactive Disclosure on RTI (2079 Baishakh-Ashadh)

Ain Bahadur Shahi Thakuri

Minister for Forests and Environment

Dr. Govinda Prasad Sharma

Secretary

मुख्य प्रकाशनहरु