Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

03
Feb 2023
वैदेशिक अध्ययन/तालिम (कोरिया) छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्वन्धी सूचना
31
Jan 2023
B.Sc. Forestry अध्ययन मनोनयनका लागि थप आवेदन सम्बन्धी सूचना (2079।10।17)
25
Jan 2023
वन प्राविधिक परिषद्को व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, 2079 (मस्यौदा) मा राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्वन्धी 15 दिने सूचना
20
Jan 2023
HCFC-22 ग्याँस आयात सम्वन्धी सूचना
19
Jan 2023
पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (2079-10-05)
06
Jan 2023
कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गत BSc. Forestry (2079-83) अध्ययनका लागि आवेदन दिने सूचना
22
April 2022
Press Release (2079-01-09)
22
Mar 2022
अन्तर्राष्ट्रिय दीगो पर्वतीय विकास वर्ष, 2022 बारे प्रेस विज्ञप्ति (2078।12।08)
25
Jan 2022
विज्ञप्ति (2078।10।11)
11
Dec 2021
प्रेस विज्ञप्ति (अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस 2021 को सन्दर्भमा)
18
Nov 2021
Press Release (2078-08-02)
28
Oct 2021
Press Release (2078-07-11)
24
Aug 2022
स्टेशनरी तथा कार्यालय सामानहरु खरिदको दरभाउपत्र स्वीकृत सूचना
19
July 2022
Invitation for Sealed Quotation 2079
28
July 2022
Proactive Disclosure on RTI (2079 Baishakh-Ashadh)

Mr. Pushpa Kamal Dahal (Prachanda)

Rt. Hon'ble Prime Minister and Minister of Forests and Environment

Dr. Rewati Raman Poudel

Acting Secretary

मुख्य प्रकाशनहरु