नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

26
Feb 2024
बबई सिंचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहर, शाखा तथा प्रशाखा नहरको इआईए (७ दिने सूचना)
25
Feb 2024
आगामी तीन वर्ष (आ.व. २०८१/८२-२०८३/८४) को बजेट तर्जुमाको लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन र ढाँचा, २०८०
23
Feb 2024
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर न.पा. १४ गढी वराहताल कार्यपालिका कल्याणगढ छाप्रे दोबाटा रेक्चा धनरास बेनिघाट सडक (चेनेज: ०+००० देखि १०२+१३३), सुर्खेत आयोजनाको निर्माणको लागि इआईए (७ दिने सूचना)
22
Feb 2024
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धि सूचना
22
Feb 2024
कमला-ढल्केबर-पथलैया सडक खण्ड (१३० कि.मि) स्तरोन्नतिको इआईए (७ दिने सूचना)
22
Feb 2024
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धि सूचना
17
Dec 2023
COP 28 सम्वन्धी विज्ञप्ति
08
Oct 2023
माननीय मन्त्री डा.विरेन्द्र प्रसाद महतोबाट २०२३ अक्टुबर ३-६ मा भएको श्रीलंका भ्रमणको प्रेस विज्ञप्ती
15
Sept 2023
वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोश्रो बैठक सम्वन्धी प्रेस नोट
22
April 2022
प्रेस विज्ञप्ति (2079-01-09)
22
Mar 2022
अन्तर्राष्ट्रिय दीगो पर्वतीय विकास वर्ष, 2022 बारे प्रेस विज्ञप्ति (2078।12।08)
25
Jan 2022
विज्ञप्ति (2078।10।11)
23
Aug 2023
स्टेशनरी तथा अन्य सामान आपूर्ति गर्न शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
24
Aug 2022
स्टेशनरी तथा कार्यालय सामानहरु खरिदको दरभाउपत्र स्वीकृत सूचना
19
July 2022
Invitation for Sealed Quotation 2079
26
Feb 2024
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ अनुसार प्रकाशित सूचनाहरु (२०८० कार्तिक देखि पौष मसान्त सम्म)
06
Aug 2023
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ अनुसार प्रकाशित सूचनाहरु (२०८० वैशाख देखि आषाढ मसान्त सम्म)
03
May 2023
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, 2064 अनुसार प्रकाशित सूचनाहरु (2079 माघ देखि चैत्र मसान्त सम्म)
28
July 2022
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, 2064 अनुसार प्रकाशित सूचनाहरु (2079 वैशाख देखि आषाढ मसान्त सम्म)

डा. विरेन्द्र प्रसाद महतो

माननीय मन्त्री, वन तथा वातावरण

डा. दीपककुमार खराल

सचिव

मुख्य प्रकाशनहरु