नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

नेपाल सरकार

वन तथा वातावरण मन्त्रालय

सिंहदरवार, काठमाण्डौ

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

18
July 2024
विषय विज्ञको रुपमा सूचीकृत हुने सम्बन्धी ३० दिने सूचना
15
July 2024
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
15
July 2024
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
15
July 2024
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
12
July 2024
चुमचेत स्यारखोला (४५ मे.वा) जलविद्युत आयोजनाको इआईए (७ दिने सूचना)
30
June 2024
जिवन विकास सामुदायिक अस्पताल तथा टेक्निकल एजुकेसन फाउन्डेसनको प्रस्तावित "३०० शैय्या अस्पताल आयोजना" को इआईए (७ दिने सूचना)
21
June 2024
विज्ञप्ती
03
May 2024
विज्ञप्ती
04
Mar 2024
माननीय मन्त्री डा. विरेन्द्र प्रसाद महतोज्यू UNEA-6 मा सहभागी प्रेस विज्ञप्ती
17
Dec 2023
COP 28 सम्वन्धी विज्ञप्ति
08
Oct 2023
माननीय मन्त्री डा.विरेन्द्र प्रसाद महतोबाट २०२३ अक्टुबर ३-६ मा भएको श्रीलंका भ्रमणको प्रेस विज्ञप्ती
15
Sept 2023
वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को दोश्रो बैठक सम्वन्धी प्रेस नोट
23
Aug 2023
स्टेशनरी तथा अन्य सामान आपूर्ति गर्न शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना
24
Aug 2022
स्टेशनरी तथा कार्यालय सामानहरु खरिदको दरभाउपत्र स्वीकृत सूचना
19
July 2022
Invitation for Sealed Quotation 2079
26
Feb 2024
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ अनुसार प्रकाशित सूचनाहरु (२०८० कार्तिक देखि पौष मसान्त सम्म)
06
Aug 2023
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ अनुसार प्रकाशित सूचनाहरु (२०८० वैशाख देखि आषाढ मसान्त सम्म)
03
May 2023
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, 2064 अनुसार प्रकाशित सूचनाहरु (2079 माघ देखि चैत्र मसान्त सम्म)
28
July 2022
सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन, 2064 अनुसार प्रकाशित सूचनाहरु (2079 वैशाख देखि आषाढ मसान्त सम्म)

श्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी

माननीय मन्त्री, वन तथा वातावरण

डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा

सचिव

मुख्य प्रकाशनहरु