क्र.सं. शिर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
1. सुपर काबेलीखोला ए (१३.५ मे.वा) को EIA, ताप्लेजुङ (७ दिने सूचना) MoFE २०७८-०१-३० सूचना हेर्ने
2. नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको लागी गठीत छनौट समितिको सूचना MoFE २०७८-०१-३० सूचना हेर्ने
3. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । २०७८।१।२९ MoFE २०७८-०१-२९ सूचना हेर्ने
4. नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा दरखास्त दिने उम्मेदवारको Short list MoFE २०७८-०१-१८ सूचना हेर्ने
5. अरुण-४ जलविद्युत आयोजना (४९०.२ मे.वा.) को EIA, संखुवासभा (७ दिने सूचना) MoFE २०७८-०१-१५ सूचना हेर्ने
6. नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको लागि परीक्षा तालिका MoFE २०७८-०१-१४ सूचना हेर्ने
7. सुपर काबेलीखोला जलविद्युत (१२ मे.वा.) को EIA, ताप्लेजुङ (७ दिने सूचना) MoFE २०७८-०१-१४ सूचना हेर्ने
8. पुर्व अध्ययन सहमति २०७८।१।१२ MoFE २०७८-०१-१२ सूचना हेर्ने
9. B.Sc.Forestry अध्ययन सम्वन्धी सूचना (२०७८-०१-०९) MoFE २०७८-०१-०९ सूचना हेर्ने
10. वन पेशी थप गर्ने सम्वन्धमा MoFE २०७८-०१-०७ सूचना हेर्ने
11. वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश MoFE २०७८-०१-०६ सूचना हेर्ने
12. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७८-०१-०२) MoFE २०७८-०१-०५ सूचना हेर्ने
13. B.Sc.Forestry अध्ययनका लागि मनोनयनको सूचना (२०७८-०१-०३) MoFE २०७८-०१-०३ सूचना हेर्ने
14. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-१२-३१) MoFE २०७७-१२-३१ सूचना हेर्ने
15. नेपाल वन निगम लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको दरखास्त स्वीकृत सम्वन्धी सूचना MoFE २०७७-१२-३१ सूचना हेर्ने
16. EIA Report of Gothuwa-Kumber-Bethani-Nepaljung-Mankhola MoFE २०७७-१२-२३ सूचना हेर्ने
17. 2020 Master of Forest Economics and Policy लगायतको वैदेशिक अध्ययन तलीम छात्रवृत्ती सम्बन्धी सूचना MoFE २०७७-१२-२३ सूचना हेर्ने
18. Australia Awards लगायतको वैदेशिक अध्ययन तालीम छात्रवृत्ती सम्बन्धी सूचना MoFE २०७७-१२-२३ सूचना हेर्ने
19. त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा विभागीय कोटामा B.Sc Forestry अध्ययनको लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना MoFE २०७७-१२-२३ सूचना हेर्ने
20. Roadmap to Nepal's Engagement in COP26 मस्यौदामा राय सुझाव उपलब्ध गराइदिने बारे सूचना MoFE २०७७-१२-२० सूचना हेर्ने
21. वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ सम्वन्धी मं.प.को मिति २०७७।१२।१२ को निर्णय MoFE २०७७-१२-२० सूचना हेर्ने
22. एन्फा टेक्निकल सेन्टरको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-१२-१८ सूचना हेर्ने
23. MSc Forestry अध्ययनका लागि मनोनयन गरिएको सूचना (२०७७।१२।१७) MoFE २०७७-१२-१८ सूचना हेर्ने
24. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-१२-१८) MoFE २०७७-१२-१८ सूचना हेर्ने
25. ILaM आयोजनाको मौजुदा सूची दर्ता गर्ने सम्वन्धी सूचना MoFE २०७७-१२-१२ सूचना हेर्ने
26. वनको पुनरोत्थान र समृद्धि (सन्दर्भः अन्तराष्ट्रिय वन दिवस २०७७) MoFE २०७७-१२-०८ सूचना हेर्ने
27. नेपाल वन निगम लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि पदपूर्ति सम्वन्धी सूचना MoFE २०७७-१२-०३ सूचना हेर्ने
28. नेपाल वन निगम लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति विज्ञापन रद्द सम्वन्धी सूचना MoFE २०७७-१२-०२ सूचना हेर्ने
29. NAP Vacancy Notice (Re-Notice) MoFE २०७७-१२-०२ सूचना हेर्ने
30. कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा MSc Forestry अध्ययनको लागि आवेदन पेश गरेका कर्मचारीले थप कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना MoFE २०७७-११-२५ सूचना हेर्ने
31. Nepal Red Cross Society (रक्तदान सम्बन्धमा) MoFE २०७७-११-१८ सूचना हेर्ने
32. वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति बाँडफाँडको सूचना (२०७७।११।१३) MoFE २०७७-११-१३ सूचना हेर्ने
33. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-११-११) MoFE २०७७-११-११ सूचना हेर्ने
34. वैदेशिक अध्ययन/तालिम (कोरिया) छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सूचना MoFE २०७७-११-११ सूचना हेर्ने
35. कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्थाका लागि समन्वय सम्वन्धमा MoFE २०७७-११-१० सूचना हेर्ने
36. MSc Forestry अध्ययनको लागि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय हेटौडासंगको MoU सूचना MoFE २०७७-११-०२ सूचना हेर्ने
37. EIA of Residence Apartment for Managers of Surya Nepal Pvt.Ltd., Bara (7-days Notice) MoFE २०७७-१०-२९ सूचना हेर्ने
38. पर्वतारोहण सम्पर्क अधिकृत तोक्ने सम्वन्धी सूचना MoFE २०७७-१०-२८ सूचना हेर्ने
39. मुडखु-आठमाइल-घट्टेखोला-बन्चरेडाँडा सडक (७.४८ कि.मी.) को EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-१०-२६ सूचना हेर्ने
40. कल्याणपुर-गाईघाट सडक योजना (१८ कि.मि.) को EIA, सप्तरी-उदयपुर (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-१०-२२ सूचना हेर्ने
41. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-१०-२१) MoFE २०७७-१०-२१ सूचना हेर्ने
42. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-१०-२०) MoFE २०७७-१०-२० सूचना हेर्ने
43. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-१०-१९) MoFE २०७७-१०-१९ सूचना हेर्ने
44. तमोर करिडोर सडकखण्ड (४० कि.मी.), ताप्लेजुङको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-१०-१८ सूचना हेर्ने
45. अधिकृत तृतीय श्रेणी वा सो सरहको सेवाकालीन तालिमको सूचना (२०७७ माघ १८) MoFE २०७७-१०-१८ सूचना हेर्ने
46. चिसापानी-डकाहा-चकमके-बाहुन तिपलिङ्ग .... सडकको EIA (६.८०८ कि.मी), धनुषा MoFE २०७७-१०-१८ सूचना हेर्ने
47. नेपाल सरकार मं.प.को २०७७।१०।११ को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा MoFE २०७७-१०-१५ सूचना हेर्ने
48. वातावरण विज्ञहरूको सूची (Roster) को लागि १५ दिने सूचना MoFE २०७७-१०-१५ सूचना हेर्ने
49. वन विज्ञान विषयमा स्‍नातकोत्तर तह अध्ययनको लागि सिट संख्याको सूचना MoFE २०७७-१०-०७ सूचना हेर्ने
50. आवेदन सहमति MoFE २०७७-१०-०६ सूचना हेर्ने
51. NAP Vacancy Notice MoFE २०७७-१०-०५ सूचना हेर्ने
52. बैदेशिक अध्ययन तालीम (Republic of Korea) MoFE २०७७-०९-२९ सूचना हेर्ने
53. आवेदन सहमति MoFE २०७७-०९-२० सूचना हेर्ने
54. छिन्नमस्ता अस्पताल २०० शैय्याको प्रस्तावित EIA प्रतिवेदन MoFE २०७७-०९-०९ सूचना हेर्ने
55. EIA for Electricity Transmission (Lapsiphedi-Ratmate... New Butwal 400kV Substations) 7-days Notice MoFE २०७७-०९-०९ सूचना हेर्ने
56. EbA II अछाम जिल्ला आयोजना संयोजक छनौटको सूचना MoFE २०७७-०८-२८ सूचना हेर्ने
57. Draft EIA Report of Damak Clean Industrial Park MoFE २०७७-०८-२५ सूचना हेर्ने
58. वातावरण विज्ञहरुको सूची (Roster) को लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना MoFE २०७७-०८-२४ सूचना हेर्ने
59. Draft EIA_Report_OpticalFiber Solukhumbu MoFE २०७७-०८-२३ सूचना हेर्ने
60. व्दितीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरुको लागि सेवाकालिन तालिमको सूचना MoFE २०७७-०८-२२ सूचना हेर्ने
61. नोवेल अस्पतालको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन सम्वन्धी सूचना MoFE २०७७-०८-२१ सूचना हेर्ने
62. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा MoFE २०७७-०८-१६ सूचना हेर्ने
63. बुटवल-लमही रेलवे लाईनको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-०८-१४ सूचना हेर्ने
64. प्रशिक्षक हुन नपाउने सम्वन्धी सूचना MoFE २०७७-०८-१५ सूचना हेर्ने
65. eNDC को मस्यौदामा राय/सुझाव उपलब्ध गराई दिने १० दिने सूचना MoFE २०७७-०८-०४ सूचना हेर्ने
66. लेख रचना उपलब्ध गराईदिने बारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सूचना MoFE २०७७-०७-२८ सूचना हेर्ने
67. क्रिमसन हस्पिटल (२०० शैया), रुपन्देहीको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-०७-२० सूचना हेर्ने
68. EIA of Lipana-Tikhachuli-Gairigau-Nayar Buder Road (11 Km.), Dadeldhura (7-days Notice) MoFE २०७७-०७-१९ सूचना हेर्ने
69. EIA of Saleta-Simalband-Palgadi Road (12 Km.), Dadeldhura (7-days Notice) MoFE २०७७-०७-१९ सूचना हेर्ने
70. द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरुको लागि सेवाकालिन तालिमको सूचना MoFE २०७७-०७-१८ सूचना हेर्ने
71. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (२०७७-०७-१७) MoFE २०७७-०७-१७ सूचना हेर्ने
72. बीर अस्पतालको सर्जिकल ब्लक र बङ्कर कम्प्लेक्सको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-०६-२७ सूचना हेर्ने
73. मध्य होङ्गुखोला बी जलविद्युत (२२.९ मे.वा.), सोलुखुम्बु MoFE २०७७-०६-२२ सूचना हेर्ने
74. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा MoFE २०७७-०६-१५ सूचना हेर्ने
75. EIA of Hotel Saffron CK, Rupandehi (7-days Notice) MoFE २०७७-०६-१६ सूचना हेर्ने
76. त्रिवेणी सिंचाइ आयोजना, झापाको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-०४-३२ सूचना हेर्ने
77. सूचीकृत संस्थाहरुको विवरण MoFE २०७७-०४-२८ सूचना हेर्ने
78. EIA of Kalika Refinery, Nawalparasi (7-days Notice) MoFE २०७७-०४-२८ सूचना हेर्ने
79. राप्ती चक्रपथ आयोजनाको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-०४-२५ सूचना हेर्ने
80. माथिल्लो सितखोला साना ज.वि.आ. (९०५ कि.वा.) को EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-०४-१८ सूचना हेर्ने
81. अधिकृत द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको सेवाकालीन तालिमको सूचना MoFE २०७७-०४-१५ सूचना हेर्ने
82. अधिकृत तृतीय श्रेणी वा सो सरहको सेवाकालीन तालिमको सूचना MoFE २०७७-०४-१५ सूचना हेर्ने
83. बुटवल मेडिकल कलेज, रुपन्देहीको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-०४-१४ सूचना हेर्ने
84. बर्दिबास मेडिकल कलेज, महोत्तरीको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-०४-१४ सूचना हेर्ने
85. पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा MoFE २०७७-०४-११ सूचना हेर्ने
86. EIA of Chino Khola Hydro (7.9 MW), Manang (7-days Notice) MoFE २०७७-०४-०८ सूचना हेर्ने
87. EIA of Hotel Blue Mountain, Nagarkot (7-days Notice) MoFE २०७७-०४-०७ सूचना हेर्ने
88. बाँझकटेरी-ढोरपाटन (७१ कि.मी.) सडक निर्माणको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-०४-०६ सूचना हेर्ने
89. न्यूटन हस्पिटल (२५० शैया), चितवनको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-०४-०५ सूचना हेर्ने
90. सूची दर्ता गर्ने सूचना MoFE २०७७-०४-०४ सूचना हेर्ने
91. Suppl.EIA of Upper Balephi Hydro (36 MW), Sindhupalchowk (7-days Notice) MoFE २०७७-०४-०४ सूचना हेर्ने
92. द सेन्चुरियन होटल, विराटनगरको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-०४-०१ सूचना हेर्ने
93. जुमखोला जलविद्युत (५६ मे.वा.), दोलखाको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-०४-०१ सूचना हेर्ने
94. होटल ल्याडमार्क पोखरा-२५० शैयाको EIA (७ दिने सूचना) MoFE २०७७-०४-०१ सूचना हेर्ने
95. EIA Study of Super Melamchi Hydropower (23.6 MW), Sindhupalchowk MoFE २०७७-०३-२९ सूचना हेर्ने
96. मरिनखोला पुल (४००.२ मि.) निर्माणका लागि EIA सूचना MoFE २०७७-०३-२९ सूचना हेर्ने
97. रातुनदी पुल (२२५.४ मि.) निर्माणका लागि EIA सूचना MoFE २०७७-०३-२९ सूचना हेर्ने
98. कमलाखोला पुल (५००.१५ मि.) निर्माणका लागि EIA सूचना MoFE २०७७-०३-२९ सूचना हेर्ने
99. मरिन नदी पुल (२०० मि.) निर्माणका लागि EIA MoFE २०७७-०३-२९ सूचना हेर्ने
100. कमलाखोला पुल (६००.३५ मि.) निर्माणका लागि EIA MoFE २०७७-०३-२९ सूचना हेर्ने
101. वन विनास रोक्न राय सुझाव संकलन सम्वन्धी सूचना MoFE २०७७-०३-२५ सूचना हेर्ने
102. घट्टेखोला साना ज.वि.(९९० कि.वा.) को EIA, सिन्धुपाल्चोक MoFE २०७७-०३-२३ सूचना हेर्ने
103. शितभण्डार (३००० मे.टन.) को EIA सूचना, सप्तरी MoFE २०७७-०३-०९ सूचना हेर्ने
104. Supplementary EIA of Manang Marsyangdi HP (135 MW), Manang MoFE २०७७-०३-०३ सूचना हेर्ने
105. कार्यालय सञ्चालन MoFE २०७७-०२-३२ सूचना हेर्ने
106. Vacancy Notice for NAP Process in Nepal (10 days Notice) MoFE २०७७-०२-०८ सूचना हेर्ने
107. Nepal Gandaki River Basin Project ESMF Main Document MoFE २०७७-०२-०७ सूचना हेर्ने
108. Nepal Gandaki River Basin Project ESMF Appendix MoFE २०७७-०२-०७ सूचना हेर्ने
109. Nepal Gandaki River Basin Project ESMF (Nepali) MoFE २०७७-०२-०७ सूचना हेर्ने
110. इनरुवा-काकरभिट्टा तथा इटहरी-विराटनगर रेलवे लिंक लाइन आयोजनाको EIA (२०७७ बैशाख २४ सम्म) MoFE २०७७-०१-१८ सूचना हेर्ने
111. Request for Proposal (15 days Notice) MoFE २०७७-०१-०३ सूचना हेर्ने
112. अन्तर्राष्ट्रिय वन दिवस २०२० को अवसरमा शुभकामना MoFE २०७६-१२-०९ सूचना हेर्ने
113. EIA of Nyasim Khola Jalvidyut Aayojana (35 MW), Sindhupalchowk MoFE २०७६-१२-०६ सूचना हेर्ने
114. EbA II जिल्ला आयोजना संयोजक (अछाम) सुची दर्ता सम्वन्धमा १५ दिने सूचना MoFE २०७६-१२-०५ सूचना हेर्ने
115. EIA of Phewa Lake Waste Water Management Project, Kaski MoFE २०७६-१२-०५ सूचना हेर्ने
116. EIA of The Massif Hotel, Lalitpur MoFE २०७६-१२-०४ सूचना हेर्ने
117. वनस्पति तथा वनस्पति स्रोत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा MoFE २०७६-१२-०२ सूचना हेर्ने
118. प्रस्तावित दुध खोला जलविद्युत आयोजनाकाे EIA को सूचना MoFE २०७६-११-३० सूचना हेर्ने
119. प्रस्तावित गोर्खा पोलिटेक्निक कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टरको EIA सूचना MoFE २०७६-११-२८ सूचना हेर्ने
120. इङ्खु खोला साना ज.वि.आ.को पूरक EIA सम्वन्धी १५ दिने सूचना MoFE २०७६-११-२७ सूचना हेर्ने
121. काठमाण्डौ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६ MoFE २०७६-११-२१ सूचना हेर्ने
122. लिपिङ्ग खोला ज.वि.आ. (१६.२६ मे.वा.) को पूरक EIA (१५ दिने सूचना) MoFE २०७६-११-२१ सूचना हेर्ने
123. ब्रम्हदेव जोगबुढा सडकको इ आइ ए सूचना MoFE २०७६-११-१४ सूचना हेर्ने
124. निलगिरि खोला-२ क्यास्केड जलविद्युत आयोजना (७१ मे.वा.) को १५ दिने पूरक EIA सूचना MoFE २०७६-११-१२ सूचना हेर्ने
125. वातावरण संरक्षण पुरस्कारका लागि आवेदन माग सम्वन्धी सूचना MoFE २०७६-११-१२ सूचना हेर्ने
126. माथिल्लो मोदि जलविद्युत आयोजना (१८.२ मे.वा.) को पूरक EIA सूचना MoFE २०७६-११-०९ सूचना हेर्ने
127. MSc Forestry र BSc Forestry अध्ययनका लागि मनोनयन गरिएको सूचना (निर्णय मिति २०७६।११।०६) वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-११-०७ सूचना हेर्ने
128. २०७६ साल फागुन ७ गते ७०औं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउन कर्मचारी उपस्थिति सम्वन्धी सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-११-०६ सूचना हेर्ने
129. मिति २०७६।१०।२९ को निर्णयानुसार सम्वद्धता निर्धारण गरिएका पत्रहरु वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-११-०६ सूचना हेर्ने
130. प्रस्तावित द मेट्रोपोलिटन होटल (१९० शैया), काठमाण्डौको EIA सूचना Ministry of Forests and Environment २०७६-११-०१ सूचना हेर्ने
131. जुरिम्बाखोला साना ज.वि.आयोजना (७.६३ मे.वा.), सिन्धुपाल्चोकको EIA सूचना Ministry of Forests and Environment २०७६-१०-२४ सूचना हेर्ने
132. कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा अध्ययन मनोनयन सम्वन्धी सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-१०-२२ सूचना हेर्ने
133. Supplementary EIA of 132kV Transmission Line of Nyadi Hydropower Project, Lamjung (15 days Notice) Ministry of Forests and Environment २०७६-१०-२२ सूचना हेर्ने
134. नारायणी बयोधा अस्पताल, बीरगञ्जको EIA (प्रथम प.प्रकाशित २०७६।१०।१९) Ministry of Forests and Environment २०७६-१०-१९ सूचना हेर्ने
135. मकरी गाड ज.वि.आयोजनाको ३३ के.भी. प्रशारण लाईनको EIA (प्रथमपटक प्रकाशित २०७६।१०।१४) Ministry of Forests and Environment २०७६-१०-१६ सूचना हेर्ने
136. Request for EoI for Establishment of Provincial Climate Change Mgmt. Info. System Ministry of Forests and Environment २०७६-१०-१४ सूचना हेर्ने
137. सांग्रीलाको इआइए MoFE २०७६-१०-१४ सूचना हेर्ने
138. सातकाेशी कुखुरापालन फार्म, सुनसरीकाे EIA MOFE २०७६-१०-१२ सूचना हेर्ने
139. लालबकिया सि‌ंचाई आयाेजना, राैतहटकाे EIA MOFE २०७६-१०-१२ सूचना हेर्ने
140. आवश्यकता सम्वन्धी सूचना Ministry of Forests and Environment २०७६-१०-०८ सूचना हेर्ने
141. परिष्कृत राष्ट्रियरुपमा निर्धारित योगदान (Enhanced NDC) सम्वन्धमा राय/सुझाव संकलन सम्वन्धी १५ दिने सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-१०-०७ सूचना हेर्ने
142. मिदिम १ जलविद्युत आयोजना (१३.४२४ मे.वा.) को EIA, लमजुङ Ministry of Forests and Environment २०७६-१०-०३ सूचना हेर्ने
143. होटल पवन प्यालेस आयोजना (२३१ शैया) को EIA प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०९-२९ सूचना हेर्ने
144. लिखु खोला-१ को EIA मा राय सुझाव सम्वन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित: २०७६/०९/२२) Ministry of Forests and Environment २०७६-०९-२२ सूचना हेर्ने
145. वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७६ को मस्यौदामा राय/सुझाव उपलब्ध गराउने सम्वन्धी ७ दिने सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०९-२२ सूचना हेर्ने
146. इसुवा क्यास्केड जलविद्युत आयोजना (३७.७ मे.वा) को EIA, संखुवासभा Ministry of Forests and Environment २०७६-०९-१८ सूचना हेर्ने
147. HCFC-22 ग्याँस आयात सिफारिस सम्वन्धी १५ दिने सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०९-११ सूचना हेर्ने
148. EIA of Bunk-Budar-Nayale Road (12.5 Km) Ministry of Forests and Environment २०७६-०९-०८ सूचना हेर्ने
149. EIA of Mahakali Corridor (North-South Lok Marga) Ministry of Forests and Environment २०७६-०९-०८ सूचना हेर्ने
150. तल्लो अप्सुवा जलविद्युत आयोजना (४५ मे.वा.), संखुवासभाको EIA Ministry of Forests and Environment २०७६-०९-०७ सूचना हेर्ने
151. खाताको विवरण सम्वन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०९-०१ सूचना हेर्ने
152. LoI and RFP for Selection of District Project Coordination (DPC) for EbA II Project Ministry of Forests and Environment २०७६-०८-१९ सूचना हेर्ने
153. सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा उ.स.सरह सहभागी मनोनयनको सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०८-१७ सूचना हेर्ने
154. त्रिशुली-बेत्रावती-मैलुङ-स्याप्रुवेशी सडक (१७ कि.मी.) को EIA सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०८-१६ सूचना हेर्ने
155. त्रिशुली-बेत्रावती-मैलुङ-स्याप्रुवेशी सडक (१७ कि.मी.) को EIA प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०८-१६ सूचना हेर्ने
156. हिमचुली दोर्दी जलविद्युत आयोजना (५७ मे.वा.) लमजुङको EIA सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०८-१६ सूचना हेर्ने
157. हिमचुली दोर्दी जलविद्युत आयोजना (५७ मे.वा.) लमजुङको EIA वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०८-१६ सूचना हेर्ने
158. र्‍याडिसन होटल, लाजिम्पाट, काठमाण्डौको EIA Study वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०८-१५ सूचना हेर्ने
159. सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयनको सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०८-१३ सूचना हेर्ने
160. EIA of Tamor Corridor (Mulghat-Lubughat-Majhitar-Limbunipul Dovan Road Section) in Dhankuta & Panchthar (115 Km) Ministry of Forests and Environment २०७६-०८-१० सूचना हेर्ने
161. तामाकोशी-५ जलविद्युत आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०७-२७ सूचना हेर्ने
162. नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको Draft EIA Report (३० दिने सूचना) Ministry of Forests and Environment २०७६-०७-२२ सूचना हेर्ने
163. EIA Report of Kaligandaki Corridor (220 KV) Transmission Line Project Ministry of Forests and Environment २०७६-०७-२१ सूचना हेर्ने
164. दैजी औधोगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको मस्यौदा वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०७-१९ सूचना हेर्ने
165. स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको खाका २०७६ को मस्यौदामा सुझावको लागि अनुरोध वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०७-१९ सूचना हेर्ने
166. Request for Full Proposals (RFP) for Baseline Assessment (EbA II) Ministry of Forests and Environment २०७६-०७-१७ सूचना हेर्ने
167. Noticed: Shortlisted Firms from EoI for Baseline Assessment (EbA II) Ministry of Forests and Environment २०७६-०७-१७ सूचना हेर्ने
168. सोल्टी होटलको EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०७-१८ सूचना हेर्ने
169. सोल्टी होटलको EIA प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०७-१८ सूचना हेर्ने
170. पेगु खोला साना जलविद्युत आयोजना (३ मे.वा.) को सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।०७।०९) वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०७-१५ सूचना हेर्ने
171. पेगु खोला साना जलविद्युत आयोजना (३ मे.वा.) वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०७-१५ सूचना हेर्ने
172. EIA Study of Seti Nadi Hydroelectric Project (25 MW), Kaski Ministry of Forests and Environment २०७६-०७-१५ सूचना हेर्ने
173. सेती नदी जलविद्युत आयोजना (२५ मे.वा.) को सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।०७।१५) वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०७-१५ सूचना हेर्ने
174. कर्मचारी उपस्थिति सम्वन्धी सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०६-२४ सूचना हेर्ने
175. EIA Study of Sunkoshi Marin Diversion Multi-purpose Project (28.62 MW) वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०६-१५ सूचना हेर्ने
176. सुनकोशी मरीन डाईभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि प्रकाशित ७ (सात) दिने सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०६-१५ सूचना हेर्ने
177. सम्राट सिमेण्ट लमही न.पा.दाङको EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि सार्वजनिक सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६।०६।०९) वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०६-०९ सूचना हेर्ने
178. EIA Study of Samrat Cement, Lamahi, Dang, Province # 5 Ministry of Industry, Commerce and Supplies (MoICS) २०७६-०६-०९ सूचना हेर्ने
179. इसुवाखोला जलविद्युत आयोजना (९७.२ मे.वा.) को EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि सार्वजनिक सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६।०६।०९) वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०६-०९ सूचना हेर्ने
180. म्याग्दीखोला जलविद्युत आयोजना (५७.३० मे.वा.) को EIA प्रतिवेदनमा राय सुझावको लागि सार्वजनिक सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६।०६।०७) वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०६-०७ सूचना हेर्ने
181. EIA of Myagdi Khola Hydropower Project (57.30 MW), Gandaki Province, Myagdi MoEWRI and Department of Electricity Development २०७६-०६-०७ सूचना हेर्ने
182. तादीखोला जलविद्युत आयोजना (५ मेगावाट): पूरक वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन (१५ दिने सूचना) MoFE/Environment Impact Study Section, Singha Durbar, Kathmandu २०७६-०६-०८ सूचना हेर्ने
183. प्रस्तावित माथिल्लो बलेफी जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदन MoFE/Environment Impact Study Section, Singha Durbar, Kathmandu २०७६-०६-०८ सूचना हेर्ने
184. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति: २०७६।०६।०६) वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०६-०६ सूचना हेर्ने
185. कर्मचारी उपस्थिति सम्वन्धी सूचना वन तथा वातावरण मन्त्रालय २०७६-०६-०१ सूचना हेर्ने
186. EOI Document for Short listing of Individual Consultants for DPC for EbA II Project (Achham, Salyan & Dolakha) MoFE/Climate Change Management Division, Singha Durbar २०७६-०६-०१ सूचना हेर्ने
187. EoI for District Project Coordinator (DPC). Re-Publication Notice MoFE/Climate Change Management Division, Singha Durbar २०७६-०६-०१ सूचना हेर्ने
188. सहजपुर-वोगटान दिपायल सडकको EIA सम्वन्धी ३० दिने सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६।०५।३१) Ministry of Physical Infrastructure & Transport २०७६-०५-३१ सूचना हेर्ने
189. सिद्धार्थ केवलकार प्रा.लि.को पुरक वातावरण प्रभाव मुल्याङ्कन सम्वन्धी १५ (पन्ध्र) दिने सूचना MoFE/Environment Impact Study Section, Singha Durbar, Kathmandu २०७६-०५-२९ सूचना हेर्ने
190. Supplementary Environmental Impact Assessment (SEIA) of Siddhartha Cable Car Project Ministry of Federal Affairs and General Administration २०७६-०५-२९ सूचना हेर्ने
191. First External Review for the IPBES Sustainable Use Assessment MoFE/Environment Impact Study Section, Singha Durbar, Kathmandu २०७६-०५-१७ सूचना हेर्ने
192. Call for Nomination-Nexus Assessment MoFE/Environment Impact Study Section, Singha Durbar, Kathmandu २०७६-०५-११ सूचना हेर्ने
193. Call for Nomination-Transformative Change Assessment MoFE/Environment Impact Study Section, Singha Durbar, Kathmandu २०७६-०५-११ सूचना हेर्ने
194. Environmental Impact Assessment (EIA) of Upgrading Neuro Cardio and Multispeciality Hospital, Biratnagar Ministry of Health and Population, Ramshah Path, Kathmandu २०७६-०५-१० सूचना हेर्ने
195. Environmental Impact Assessment of Budhi Ganga Hydropower Project (20 MW), Achham & Bajura District, Nepal. Volume I: Main Report Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation २०७६-०५-१० सूचना हेर्ने
196. Environmental Impact Assessment of Tinau Khola Small Hydropower Project (3.44 MW) Palpa, Nepal Department of Electricity Development & Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation २०७६-०५-०९ सूचना हेर्ने
197. Environmental Impact Assessment (EIA) Study of Sardu Khola Bridge Project Along Dharan-Mangalbare-Bishnupaduka Road, Sunsari District, Province no. 1 Ministry of Federal Affairs and General Administration, Singha Durbar, Kathmandu २०७६-०५-०९ सूचना हेर्ने
198. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT Of Majhitar-Amarpur Dada-Ganesh ChowkRoad in Panchthar District (35 Km) Ministry of Physical Infrastructure and Transport, Singhadurbar, Kathmandu २०७६-०५-०९ सूचना हेर्ने
199. EIA of Asian International Regency Hotel Forests २०७६-०५-०३ सूचना हेर्ने
200. नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि गठित छनाेट समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना । प्रशासन २०७६-०५-०१ सूचना हेर्ने
201. DraftReport EIA of Shaktikhor Industrial District Chitwan Forests २०७६-०४-२९ सूचना हेर्ने
202. EIA of Upallo Khimti Hydroelectric Project Forests २०७६-०४-२८ सूचना हेर्ने
203. EIA of Upper Khimti Hydroelectric Project Forests २०७६-०४-२८ सूचना हेर्ने
204. EIA Study of Hotel del'Annapurna Kathmandu Forests २०७६-०४-२८ सूचना हेर्ने
205. Standard EOI Document for Short Listing of Individual Consultants Forests २०७६-०४-२८ सूचना हेर्ने
206. EIA Study of Pokhara Grande, Pokhara Forests २०७६-०४-२४ सूचना हेर्ने
207. EIA Study of Kaligandaki Feed Industries (P) Ltd. Forests २०७६-०४-२२ सूचना हेर्ने
208. लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना २०७६।४।२० Forests २०७६-०४-२१ सूचना हेर्ने
209. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन । Forests २०७६-०४-१७ सूचना हेर्ने
210. EIA report of Kohalpur-Surkhet 132 kV Transmission Line Project MOFE २०७६-०४-१४ सूचना हेर्ने
211. EIA of Karuwa Seti Hydroelectric Project (32 MW) Forest २०७६-०४-१३ सूचना हेर्ने
212. Nepal Administrative Staff College Forestry २०७६-०४-१० सूचना हेर्ने
213. EIA Report of Tiplaying Kali Gandaki HEP Forestry २०७६-०४-१० सूचना हेर्ने
214. EIA Report of Rupa Tal Conservation Project Forestry २०७६-०४-१० सूचना हेर्ने
215. EOI Request_ Baseline_July 25_2019 _EbA II Forestry २०७६-०४-०९ सूचना हेर्ने
216. नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान Forest २०७६-०४-०७ सूचना हेर्ने
217. EIA Study of Hotel Lhasa International Environment २०७६-०४-०१ सूचना हेर्ने
218. EIA Study of Nupche Khola Hydropower project Environment २०७६-०३-३० सूचना हेर्ने
219. EIA Report of Mathillo Bhurundi Khola Hydro-power Project Environment २०७६-०३-३० सूचना हेर्ने
220. EIA Report of Sagu(Sorun) Khola HEP Environment २०७६-०३-३० सूचना हेर्ने
221. Comments and Suggestions on Climate change Vulnerability, Impact and Adaptation Assessment Forests २०७६-०३-२० सूचना हेर्ने
222. Comments and Suggestions on Program to Mitigate Climate Change in Nepal Forests २०७६-०३-२० सूचना हेर्ने
223. Comments and Suggestions on Nepal's GHG Inventory For Third National Communication to the UNFCCC Forests २०७६-०३-२० सूचना हेर्ने
224. सम्पत्ति विवरण दर्ता सम्बन्धमा । Forests २०७६-०३-१७ सूचना हेर्ने
225. वृक्षारोपण वर्ष कार्यक्रम २०७६/७७ कार्यान्वयन सम्बन्धमा । Forests २०७६-०३-१२ सूचना हेर्ने
226. रकमान्तर । Forests २०७६-०२-२४ सूचना हेर्ने
227. निकासा फुकुवा सम्बन्धमा । लेखा २०७६-०२-१४ सूचना हेर्ने
228. निकासा सम्बन्धमा । लेखा २०७६-०२-१४ सूचना हेर्ने
229. विश्व जैविक विविधता दिवसको नारा सम्बन्धमा । forests २०७६-०२-०३ सूचना हेर्ने
230. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन । Forests २०७६-०२-०३ सूचना हेर्ने
231. छात्रवृत्ति सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-१२-२७ सूचना हेर्ने
232. समायोजन सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-१२-१४ सूचना हेर्ने
233. खाता संचालन सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-११-२९ सूचना हेर्ने
234. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ३ वमोजिम सार्वजनिक गरिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सूचनाहरुको प्रकाशन । Forests २०७५-११-२७ सूचना हेर्ने
235. सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन । प्रशासन २०७५-११-०५ सूचना हेर्ने
236. अनिवार्य सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना । Forests २०७५-१०-२४ सूचना हेर्ने
237. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१७ सूचना हेर्ने
238. नेपाल वन सेवा, ने.पा.वा.ला. समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१७ सूचना हेर्ने
239. नेपाल वन सेवा, हात्तिसार समूह,रा.प.तृतीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१७ सूचना हेर्ने
240. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी देखि श्रेणी विहिनसम्मका कर्मचारीहरुको कायम गरिएको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१७ सूचना हेर्ने
241. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह श्रेणी विहिनको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१६ सूचना हेर्ने
242. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.अनं.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१६ सूचना हेर्ने
243. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१६ सूचना हेर्ने
244. नेपाल वन सेवा, हात्तिसार, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
245. नेपाल वन सेवा, नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूह, रा.प.अनं.प्रमथ श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
246. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्ज समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
247. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
248. नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
249. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-१३ सूचना हेर्ने
250. नेपाल वन सेवा, नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
251. नेपाल वन सेवा, नेसनल पार्क एण्ड वाईल्ड लाईफ समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
252. नेपाल वन सेवा, हात्तिसार, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
253. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्ज समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
254. नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्ज समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
255. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
256. नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
257. नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
258. नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कञ्जरभेशन समूह, रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
259. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.तृतीय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
260. नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.द्वितिय श्रेणीको ज्येष्ठता विवरण । प्रशासन २०७५-१०-११ सूचना हेर्ने
261. सूचना २०७५।१०।०८ वातावरण २०७५-१०-०८ सूचना हेर्ने
262. सूचना २०७५।०९।२० प्रशासन २०७५-०९-२० सूचना हेर्ने
263. खाता संचालन सम्बन्धमा । Forests २०७५-०९-१८ सूचना हेर्ने
264. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ काे दफा १८(२) बमाेजिम हाल सम्म भएका कारबाहीहरुकाे बिबरण वाताारण २०७५-०८-२४ सूचना हेर्ने
265. HCFC-22 ग्याँस आयात सिफारिस सम्बन्धी सुचना वाताारण २०७५-०८-२४ सूचना हेर्ने
266. निर्देशिका कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रशासन २०७५-०८-१६ सूचना हेर्ने
267. महाप्रवन्धक नियुक्तिका लागि गठित छनौट समितिको सूचना । प्रशासन २०७५-०८-१० सूचना हेर्ने
268. Request for Proposal forests २०७५-०८-०४ सूचना हेर्ने
269. Call for nominations of experts – assessment of invasive alien species Environment २०७५-०७-२८ सूचना हेर्ने
270. स्थायी नियुक्ति सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-०७-१८ सूचना हेर्ने
271. कामकाज गर्न खटार्इएको बारे । प्रशासन २०७५-०७-१३ सूचना हेर्ने
272. महाप्रवन्धक नियुक्तिका लागि गठित छनोट समितिको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना । प्रशासन २०७५-०७-०६ सूचना हेर्ने
273. रकमान्तर प्रशासन २०७५-०६-२८ सूचना हेर्ने
274. कामकाज गर्न खटाउने बारे । प्रशासन २०७५-०६-१० सूचना हेर्ने
275. कामकाज गर्न खटाउने बारे । प्रशासन २०७५-०६-०४ सूचना हेर्ने
276. कामकाज गर्न खटाइएको सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-०५-२८ सूचना हेर्ने
277. स्वीकृत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-०४-३० सूचना हेर्ने
278. कार्यालय खारेज सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-०४-२८ सूचना हेर्ने
279. का.स.मू. फाराम सम्बन्धमा । प्रशासन २०७५-०४-२७ सूचना हेर्ने
280. Draft of Technical Regulation on Toys Environment २०७५-०२-१६ सूचना हेर्ने
281. नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान (२०७५) (कार्ययोजना) MOFE २०७५-०२-२५ सूचना हेर्ने
282. वन तथा वातावरण क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको स्थिति पत्र MOFE २०७५-०२-२५ सूचना हेर्ने
283. विश्व वातावरण दिवस नारा २०७५-०२-१३ सूचना हेर्ने
284. वढुवा सम्वन्धी सूचना MOFE २०७५-०२-०२ सूचना हेर्ने
285. Call for nominations of experts for MOFE २०७५-०१-२४ सूचना हेर्ने
286. माननीय मन्त्रीज्यूवाट स्वीकृत भएको कार्यक्रम MOFE -०-० सूचना हेर्ने
287. नेपाल राजपत्र(जिल्ला वन पैदावार अापूर्ति समिति गठन MOFE -०-० सूचना हेर्ने
288. काठ दाउरा उत्पादन सम्बन्धमा । MOFE -०-० सूचना हेर्ने
289. वन क्षेत्रको गुरूयोजना, २०४५- पुनरावलोकन संक्षिप्त प्रतिवेदन-२०७० MOFE -०-० सूचना हेर्ने
290. वन क्षेत्र गुरुयोजना,२०४५ पुनरावलोकन प्रतिवेदन -२०१४ MOFE -०-० सूचना हेर्ने