जडीवुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको रिक्त महाप्रवन्धक पदका आवेदकहरुको बर्णानुक्रम अनुसार संक्षिप्त सूची (Short List) प्रकाशन गरीएको ।

Published On: 2022-03-10

Download