Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

25
Nov 2022
नारखोला ज.वि. (58.90 मे.वा.), मनाङको इआईए (7-Days Notice)
Published By: Mofe
22
Nov 2022
पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धमा (2079-08-06)
Published By: Mofe
10
Nov 2022
क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन/कार्यसूची र इआईए स्वीकृतिका लागि आवश्यक विवरण सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
10
Nov 2022
सिक्लेश अन्नपूर्ण केवलकार (6.416 कि.मी.), कास्कीको इआईए (7 दिने सूचना)
Published By: Mofe
10
Nov 2022
माथिल्लो संखुवाखोला जलविद्युत (40 मे.वा.), संखुवासभाको इआईए (7 दिने सूचना)
Published By: Mofe
06
Nov 2022
पूर्व अध्ययन स्वीकृति सम्वन्धमा (2079-07-20)
Published By: Mofe
03
Nov 2022
वैदेशिक अध्ययन तालिम छात्रवृत्तीमा मनोनयन सम्बन्धमा
Published By: Mofe
31
Oct 2022
पूर्व अध्ययन स्वीकृत सम्वन्धी (2079-07-03) रिप्लेस
Published By: Mofe
21
Oct 2022
पूर्व अध्ययन स्वीकृत सम्वन्धी (2079-07-03)
Published By: Mofe
20
Oct 2022
दुधकोशी-6 जलविद्युत (171 मे.वा.), सोलुखुम्बुको इआईए (7 दिने सूचना)
Published By: Mofe
20
Oct 2022
Mustang Mountain Declaration 2022
Published By: Mofe
20
Oct 2022
पूर्व अध्ययन स्वीकृत सम्वन्धी (2079-07-03) रिप्लेस
Published By: Mofe
16
Oct 2022
30 दिन भित्र राय सुझाव उपलब्ध गराउने सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
14
Oct 2022
पतञ्जली आयुर्वेदिक मेडिकल कलेज तथा रिसर्च सेन्टर, काभ्रेको इआईए (7 दिने सूचना)
Published By: Mofe
13
Oct 2022
गैरिटाड-कमलबजार-तुर्माखांद---चिसापानी सडक (102 कि.मी.) स्तरोन्नतिको इआईए (7 दिने सूचना)
Published By: Mofe
29
Sept 2022
नेपाल वन निगम लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको दरखास्त स्वीकृत सूचना
Published By: Mofe
18
Sept 2022
आ.व. 2078।079 को का.स.मू. लोक सेवा आयोग र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको विवरण
Published By: Mofe
16
Sept 2022
JDS (2023) तथा अन्य वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्ति सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
12
Sept 2022
नेपाल वन निगम लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदपूर्तिको दोस्रोपटक प्रकाशित सूचना
Published By: Mofe
08
Sept 2022
Short List of the Applicants for BUR Project
Published By: Mofe
07
Sept 2022
यारुखोला अर्धजलाशययुक्त ज.वि. (30.59 मे.वा.), गोरखाको इआईए (7 दिने सूचना)
Published By: Mofe
31
Aug 2022
चतरा-लेगुवाघाट सडक (62.426 कि.मी.) सडकको इआईए (7 दिने सूचना)
Published By: Mofe
31
Aug 2022
चतरा-मुलघाट सडक (35 कि.मी.) को इआईए (7 दिने सूचना)
Published By: Mofe
28
Aug 2022
NAP मस्यौदामा राय सुझाव उपलब्ध गराउने 15 दिने सूचना
Published By: Mofe
22
Aug 2022
नेपाल वन निगम लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना
Published By: Mofe
10
Aug 2022
पथरिया कान्द्रा नहर विस्तार आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन, कैलाली जिल्ला, सुदूर पश्चित प्रदेश
Published By: Mofe
08
Aug 2022
United Mission Haspital, Tamsen EIA report _Public Display
Published By: Mofe
04
Aug 2022
वनस्पति ऐन, 2079 मस्यौदामा राय सुझाव उपलब्ध गराउने 15 दिने सूचना
Published By: Mofe
02
Aug 2022
EIA of Tatopani Khola Hydro (19 MW), Dhading (7-days Notice)
Published By: Mofe
02
Aug 2022
SEIA of Upper Marsyangdi-1 Hydro (102 MW), 7-days Notice
Published By: Mofe
01
Aug 2022
EIA of Bhagwanpur-Kalyankot... Gobardiha Road (35 KM) (7-days Notice)
Published By: Mofe
27
July 2022
कर्णाली नदी नियन्त्रणको इआईए, बर्दिया र कैलाली (7-days Notice)
Published By: Mofe
24
July 2022
होटल क्लब हिमालय, भक्तपुरको EIA (7-days Notice)
Published By: Mofe
24
July 2022
EIA of Hotel Buddha Star, Bhairahawa (7-days Notice)
Published By: Mofe
24
July 2022
EIA of Nepal APF Hospital (300 Bed), Kathmandu (7-days Notice)
Published By: Mofe
24
July 2022
EIA of Upper Dhoodh Khola HP (30.4 MW), Manang (7-days Notice)
Published By: Mofe
20
July 2022
Foreign Study/Training in India
Published By: Mofe
17
July 2022
लम्की शाखा नहर विस्तारको EIA (7-days Notice)
Published By: Mofe
17
July 2022
एस्वेस्टसयुक्त बस्तुको प्रयोगमा सावधान सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
15
July 2022
Malaysia/ACD अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
07
July 2022
EIA of Lower Apsuwa Hydro (54 MW), Sankhuwasabha (7-Days Notice)
Published By: Mofe
01
July 2022
नेपाल वन सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणीका बढुवाका संभाव्यहरुको योग्यताक्रम सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
30
June 2022
EIA of Chhujungkhola Hydro (63 MW), Sankhuwasabha (7-days Notice)
Published By: Mofe
30
June 2022
सिम्ले (थारा) चुनढुङ्गा खानी, दाङको EIA (7-days Notice)
Published By: Mofe
29
June 2022
संघीय संसद भवन परिसर आयोजना, सिंहदरवारको EIA (7-days Notice)
Published By: Mofe
28
June 2022
EIA of Hongu Khola Jalabidhyut (28.9 MW), Solukhumbu (7-days Notice)
Published By: Mofe
28
June 2022
निजामती सेवामा नविन सोंच वा आइडिया उपलब्ध गराउने सम्वन्धी संघीय मा. तथा सा.प्र. मन्त्रालयको सूचना
Published By: Mofe
28
June 2022
Master Degree Study-2023 थाईलैण्डको मनोनयन सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
21
June 2022
EIA of Bangesimal-Sain Road (112 KM), Karnali Pradesh (7-days Notice)
Published By: Mofe