Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

गणतन्त्र कोरियाका सहायक वातावरण मन्त्रीसंगको द्वीपक्षीय भेटघाटको क्रममा मा. डा विरेन्द्र प्रसाद महतो, वन तथा वातावरण मन्त्री, 05 Oct 2023, Colombo