Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

बझाङ्ग माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाको (२१६ मे.वा.) को EIA (7 days Notice)

Published Date : 2024-04-04