Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Singhdurbar, Kathmandu

व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

08
Aug 2022
United Mission Haspital, Tamsen EIA report _Public Display
Published By: Mofe
04
Aug 2022
वनस्पति ऐन, 2079 मस्यौदामा राय सुझाव उपलब्ध गराउने 15 दिने सूचना
Published By: Mofe
02
Aug 2022
EIA of Tatopani Khola Hydro (19 MW), Dhading (7-days Notice)
Published By: Mofe
02
Aug 2022
SEIA of Upper Marsyangdi-1 Hydro (102 MW), 7-days Notice
Published By: Mofe
01
Aug 2022
EIA of Bhagwanpur-Kalyankot... Gobardiha Road (35 KM) (7-days Notice)
Published By: Mofe
27
July 2022
कर्णाली नदी नियन्त्रणको इआईए, बर्दिया र कैलाली (7-days Notice)
Published By: Mofe
24
July 2022
होटल क्लब हिमालय, भक्तपुरको EIA (7-days Notice)
Published By: Mofe
24
July 2022
EIA of Hotel Buddha Star, Bhairahawa (7-days Notice)
Published By: Mofe
24
July 2022
EIA of Nepal APF Hospital (300 Bed), Kathmandu (7-days Notice)
Published By: Mofe
24
July 2022
EIA of Upper Dhoodh Khola HP (30.4 MW), Manang (7-days Notice)
Published By: Mofe
20
July 2022
Foreign Study/Training in India
Published By: Mofe
17
July 2022
लम्की शाखा नहर विस्तारको EIA (7-days Notice)
Published By: Mofe
17
July 2022
एस्वेस्टसयुक्त बस्तुको प्रयोगमा सावधान सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
15
July 2022
Malaysia/ACD अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
07
July 2022
EIA of Lower Apsuwa Hydro (54 MW), Sankhuwasabha (7-Days Notice)
Published By: Mofe
01
July 2022
नेपाल वन सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणीका बढुवाका संभाव्यहरुको योग्यताक्रम सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
30
June 2022
EIA of Chhujungkhola Hydro (63 MW), Sankhuwasabha (7-days Notice)
Published By: Mofe
30
June 2022
सिम्ले (थारा) चुनढुङ्गा खानी, दाङको EIA (7-days Notice)
Published By: Mofe
29
June 2022
संघीय संसद भवन परिसर आयोजना, सिंहदरवारको EIA (7-days Notice)
Published By: Mofe
28
June 2022
EIA of Hongu Khola Jalabidhyut (28.9 MW), Solukhumbu (7-days Notice)
Published By: Mofe
28
June 2022
निजामती सेवामा नविन सोंच वा आइडिया उपलब्ध गराउने सम्वन्धी संघीय मा. तथा सा.प्र. मन्त्रालयको सूचना
Published By: Mofe
28
June 2022
Master Degree Study-2023 थाईलैण्डको मनोनयन सम्वन्धी सूचना
Published By: Mofe
21
June 2022
EIA of Bangesimal-Sain Road (112 KM), Karnali Pradesh (7-days Notice)
Published By: Mofe